Kinnaträffen
Kinna, 2023-11-25
Deltagare / Resultatlista
Kinna, 2023-11-25 
WW11
Resultatlista 303548Klubbpoäng
Matchresultat303548
PDF lottningsprotokoll303548
WW9
Resultatlista 24283237Klubbpoäng
Matchresultat24283237
PDF lottningsprotokoll24283237
GR9
Resultatlista 2527282930343748Klubbpoäng
Matchresultat2527282930343748
PDF lottningsprotokoll2527282930343748
GR11
Resultatlista 262833363841445364Klubbpoäng
Matchresultat262833363841445364
PDF lottningsprotokoll262833363841445364
GR14
Resultatlista 4144485257626875Klubbpoäng
Matchresultat4144485257626875
PDF lottningsprotokoll4144485257626875
WW14
Resultatlista 5054Klubbpoäng
Matchresultat5054
PDF lottningsprotokoll5054
WW17
Resultatlista 69Klubbpoäng
Matchresultat69
PDF lottningsprotokoll69
GR17
Resultatlista 556071Klubbpoäng
Matchresultat556071
PDF lottningsprotokoll556071
GR
Resultatlista 7282Klubbpoäng
Matchresultat7282
PDF lottningsprotokoll7282
WW
Resultatlista Klubbpoäng
Matchresultat
PDF lottningsprotokoll
Klubbpoäng Alla
Textfiler
Resultatlista (tabseparerad textfil)Resultatlista (textfil)Individuella matcher (textfil)
Resultatlista (PDF)Alla matcher (PDF) 
MatchlistnummerNamn matchlistaStart
10Matchlista 10 Sista listan (Färdiga)
9Matchlista 9 (Färdiga)
8Matchlista 8 (Färdiga)
7Matchlista 7 (Färdiga)
6Matchlista 6 (Färdiga)
5Matchlista 5 (Färdiga)
4Matchlista 4 (Färdiga)
3Matchlista 3 (Färdiga)
2Matchlista 2 (Färdiga)
1Matchlista 1 (Färdiga)

[Översikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]

Uppdaterad: 26.11.23 (Framställd med Turnierverwaltung Ringen)