Sparbanken Skåne Tjej Cup 2023
Hästveda, 2023-09-10
Deltagare / Resultatlista
Hästveda, 2023-09-10 
WW20
Resultatlista 68Klubbpoäng
Matchresultat68
PDF lottningsprotokoll68
WW23
Resultatlista 68Klubbpoäng
Matchresultat68
PDF lottningsprotokoll68
WW9
Resultatlista 123Klubbpoäng
Matchresultat123
PDF lottningsprotokoll123
WW14
Resultatlista 42465458Klubbpoäng
Matchresultat42465458
PDF lottningsprotokoll42465458
WW11
Resultatlista 4567Klubbpoäng
Matchresultat4567
PDF lottningsprotokoll4567
WW17
Resultatlista 4649576169Klubbpoäng
Matchresultat4649576169
PDF lottningsprotokoll4649576169
Klubbpoäng Alla
Textfiler
Resultatlista (tabseparerad textfil)Resultatlista (textfil)Individuella matcher (textfil)
Resultatlista (PDF)Alla matcher (PDF) 
MatchlistnummerNamn matchlistaStart
5Matchlista 5 (Färdiga)
4Matchlista 4 (Färdiga)
3Matchlista 3 (Färdiga)
2Matchlista 2 (Färdiga)
1Matchlista 1 (Färdiga)

[Översikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]

Uppdaterad: 10.09.23 (Framställd med Turnierverwaltung Ringen)