Spårvägsspelen 2013
Stockholm, 2013-08-31
Deltagare / Resultatlista
Stockholm, 2013-08-31 
Y Schoolboys 02-06
Resultatlista 2426293235384247Klubbpoäng
Matchresultat2426293235384247
PDF lottningsprotokoll2426293235384247
Schoolboys 99-02
Resultatlista 32353842475359667385Klubbpoäng
Matchresultat32353842475359667385
PDF lottningsprotokoll32353842475359667385
Cadets 96-99
Resultatlista 50545863697685100Klubbpoäng
Matchresultat50545863697685100
PDF lottningsprotokoll50545863697685100
Juniors/Seniors -96
Resultatlista 6066748496120Klubbpoäng
Matchresultat6066748496120
PDF lottningsprotokoll6066748496120
Klubbpoäng Alla
Textfiler
Resultatlista (tabseparerad textfil)Resultatlista (textfil)Individuella matcher (textfil)
Resultatlista (PDF)Alla matcher (PDF) 
Matchlista nr.Namn matchlistaStart
22Matchlista 22 (Hall A) (färdiga)
21Matchlista 21 (Hall A) (färdiga)
20Matchlista 20 (Hall A) (färdiga)
19Matchlista 19 (Hall B) (färdiga)
18Matchlista 18 (Hall A) (färdiga)
17Matchlista 17 (Hall A) (färdiga)
16Matchlista 16 (Hall B) (färdiga)
15Matchlista 15 (Hall A) (färdiga)
14Matchlsita 14 (Hall B) (färdiga)
13Matchlista 13 (Hall A) (färdiga)
12Matchlista 12 (Hall A) (färdiga)
11Matchlista 11 (Hall A) (färdiga)
10Matchlista 10 (Hall B) (färdiga)
9Matchlista 9 (Hall A) (färdiga)
8Matchlista 8 (Hall A) (färdiga)
7Matchlista 7 (Hall A) (färdiga)
6Matchlista 6 (Hall A) (färdiga)
5Matchlista 5 (Hall A) (färdiga)
4Matchlista 4 (Hall A) (färdiga)
3Matchlista 3 (Hall A) (färdiga)
2Matchlista 2 (Hall B) (färdiga)
1Matchlista 1 (Hall B) (färdiga)

[Översikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]

Uppdaterad: 31.08.13 (Framställd med Turnierverwaltung Ringen)